Available courses

''Ayrıcalıklar Ekseninde Eşitliği Düşünmek'' başlıklı çevrimiçi öğrenme deneyiminde çeşitli dijital araçlar ile deneyimsel ve kolektif bir süreç içinde ''ayrıcalık'' kavramını irdeliyoruz. Eşitliği mümkün kılacak zemini nasıl oluşturabileceğimizi birlikte tartışacak, avantaj ve dezavantaj olgularının ''eşitlik'' fikrinde ve pratiğinde bulduğu karşılığın ne olduğunu hep birlikte düşünüyoruz.

''Kolektiften Dönüşüme: Diyalog'' başlıklı çevrimiçi öğrenme deneyiminde kolektif bir aradalıkların diyalog kurmaya etkisi üzerine konuşmak için bir araya geliyoruz. Toplumsal diyalog kanallarının inşası hakkında düşüneceğimiz bu programda; barış kültürü ve eşitliğin imkanlarını, çatışma çözümü üzerine geliştirilen diyalog ve yaklaşımlar ışığında tartışıyoruz.